Regulamin
Jastrzębia Góra

Regulamin Domu Wczasowego NATALIA


Gość ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie obiektu regulaminu

 

 1. Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między właścicielem obiektu a Gościem.
 2. 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest

integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji,  zapłatę zadatku lub  całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się  i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka.
 2. 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej a także na stronie internetowej nataliawczasy.pl
 3. Rezerwacje:

W celu dokonania zobowiązującej rezerwacji prosimy o:

 1. 1. Dokonanie wstępnej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 586749118 lub drogą elektroniczną: formularz kontaktowy lub mail: recepcja.natalia@gmail.com
 2. Przy rezerwacji pobieramy przedpłatę stanowiącą zadatek w myśl art 394 KC, w wysokości 30% kosztów całego pobytu przelewem na nasze konto bankowe .
 3. Na wpłaty czekamy do 3 dni, licząc od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza potwierdzenie akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
 4. 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie przesyłamy drogą mailową potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z regulaminem.
 5. 5. W przypadku, gdy Gość nie dokona przedpłaty w podanym terminie, zastrzegamy sobie prawo do wolnego zadysponowania miejscami  noclegowymi w naszym obiekcie.
 6. 6. W przypadku rezygnacji z pobytu, przedpłata rezerwacyjna stanowiąca zadatek nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 394 KC
 7. W przypadku skrócenia terminu pobytu przez Gościa niezależnie od przyczyny, nie zwracamy opłaty za pobyt.
 8. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników ośrodka lub innych osobach przebywających w ośrodku.

 

 1. 10. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.22.00 do godz.7.00 rano dnia następnego.

 

 

 1. Pobyt naszych Gości:
 2. Recepcja czynna jest od godz. 8.00 do godz. 00 .
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem .

 

 1. Zapłata za pobyt w Ośrodku możliwa jest wyłącznie gotówką. Nie akceptujemy kart płatniczych.
 2. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana .
 1. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu nie później niż w ciągu 24 godzin od zameldowania w recepcji Ośrodka. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 2. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia majątku ośrodka.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi personelowi szybką reakcję.  
 4. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 8 rano do godz. 22.00, za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość ośrodka.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.22.00 do godz.7.00 rano dnia następnego.
 6. Ośrodek może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Osoby niepełnoletnie przez cały okres pobytu w hotelu, muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób

dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają ich opiekunowie.

 1. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania przez dzieci, wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą przechowywane przez okres 3 miesięcy a następnie zostaną uznane za porzucone.
 4. W trosce o komfort przebywających w naszym obiekcie Gości nie przyjmujemy zwierząt domowych.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 

              1.Obiekt ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa oraz bezpiecznego

                 pobytu, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,  profesjonalną i miłą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych

                 usług, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas,

                 gdy wyrazi takie życzenie.

 

2.Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług

    w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 

3 Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów

    mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu

    hotelowego.

 

4.Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości,

   znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych,

   których nie można umieścić w depozycie.

 

 1. 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,

    przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na

    parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

 1. 8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Dom Wczasowy Natalia 84-104 Jastrzębia Góra ul. Bałtycka 11 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa i korzystania prze niego z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu !